BM-Koncept

BM-Analýza

BM-Analýza je jednou z částí BM-Procesu (Řízení vědomí).

Umožňuje definovat silné a slabé stránky bezpečností kultury a ukazuje možnosti dalšího zlepšování.

Doporučujeme provedení BM-Analýzy jak na začátku procesu, tak i během jeho trvání, aby bylo možné změřit dosažené výsledky a definovat další postup.

Cíle BM-Analýzy

Stanovení úrovně bezpečnosti ve firmě a vývojové etapy procesu, na které se právě firma nachází. Výsledky zároveň slouží k vytýčení výchozího bodu pro zvyšování vědomí v oblasti bezpečnosti. Současně jsou vyhodnocena řešení a opatření, která jsou již ve firmě zavedena, a to tak, aby v případě potřeby mohla být zapojena do procesu.

Pomocí BM-Analýzy je určen potenciál zlepšení ve sféře chování a vědomí v oblasti bezpečnosti. Za tímto účelem provádíme pohovory se zástupci vedení, přímými nadřízenými i pracovníky. Posuzujeme rovněž prostředky, které firma využívala v minulosti, a navštěvujeme provozy.

 
 
postergk-A4-cz.pdf
Kirschstein & Partner - Kompetenz für Angewandte Psychologie • Wrangelstrasse 101 • Hamburg • +49 40 422 11 90                copyright K&P 2009    XHTML 1.1CSS 2.1