BM-Koncept

BM-Koeficient

S vypracováním BM-Koeficientu

specialisté z K&P rozvinuli možnosti jasného stanovení aktuálního stavu bezpečí bezpečnosti práce a ochrany zdraví ve firmě.

BM-Koeficient umožňuje spojení ocenění tvrdých a měkkých faktorů tak, aby bylo možné stanovit aktuální změny chování. Ukazuje jednak výchozí situaci, tak i potenciál pro další zlepšení v oblasti rozvoje kultury bezpečnosti práce.

BM-Koeficient jako jeden z výsledků BM-Analýzy umožňuje stanovení úrovně vědomí bezpečnosti jak po stránce behaviorální (chování), tak po stránce technicko-organizační.

BM-Koeficient umožňuje rovněž benchmarking (vzájemné porovnání) úrovně vědomí v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví mezi odděleními, jednotkami či závody uvnitř společnosti a také srovnání dosažených výsledků s vedoucími firmami. Taková analýza jde mnohem dále než pouhé porovnání počtu nehod.

 
 
postergk-A4-cz.pdf
Kirschstein & Partner - Kompetenz für Angewandte Psychologie • Wrangelstrasse 101 • Hamburg • +49 40 422 11 90                copyright K&P 2009    XHTML 1.1CSS 2.1