Kirschstein & Partner

odborník na Kulturu bezpečnosti
a řízení procesu změn

triangles

Vítejte na stránkách společnosti Kirschstein & Partner - Kompetenz für Angewandte Psychologie, se sídlem v Hamburku, která se specializuje na změny lidského chování v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kvality, životního prostředí a rozvoje týmové spolupráce.

V České republice máme zastoupení od roku 2009. Díky tomu mají i podniky v ČR možnost využívat know – how, které si K&P vytvořila během svého dlouholetého působení ve firmách z různých odvětví průmyslu na národní i mezinárodní úrovni. Cílem naší práce je iniciování procesu změn, zvyšování povědomí o bezpečnosti, zlepšení motivace a aktivního zapojení zaměstnanců a dosažení optimální kultury bezpečnosti ve firmě.

Svým klientům nabízíme:

  • dlouhodobý program pro rozvoj kultury bezpečnosti „BM– Koncept“,
  • analýzu úrovně kultury bezpečnosti,
  • program „Rychlý start“ pro kulturu bezpečnosti,
  • koncept „Bezpečnost hrou“ - přípravu aktivit pro Dny bezpečnosti nebo Hry bezpečnosti,
  • vnitrofiremní školení,
  • koučingy, poradenství a konzultace.

Během více než 30 let vyvinul Kirschstein & Partner kreativní řešení a účinné strategie, které:

  • poskytují impuls pro udržitelný a efektivní proces změn,
  • jsou vždy připraveny na míru požadavkům zákazníka, odpovídají jeho potřebám a vstupní situaci,
  • zavádějí nové přístupy nebo rozšiřují dlouhodobou strategii,
  • mohou být bez problémů implementovány.

K&P - více než 30 LET ZKUŠENOSTÍ SE ZMĚNAMI CHOVÁNÍ

 
 

 Novinky BOZP

Upozornění na konferenci

7. 3. 2019

 

Blíží se termín XIX. Ročníku mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, která se koná 10. - 11. 4. 2019

více ...


 Novinky K&P

Kirschstein & Partner - Kompetenz für Angewandte Psychologie • Wrangelstrasse 101 • Hamburg • +49 40 422 11 90                copyright K&P 2009    XHTML 1.1CSS 2.1