Vnitrofiremní semináře

Bezpečnost práce

Dosáhli jste výborných výsledků v oblasti bezpečnosti práce a chcete být ještě lepší?

 • Chcete zvýšit povědomí všech pracovníků v oblasti bezpečnosti?
 • Chcete účinně motivovat pracovníky k dodržování bezpečnostních předpisů?
 • Chcete ve Vaší společnosti uplatňovat efektivní safety leadership?
 • Chcete ve své společnosti vytvořit kulturu bezpečnosti a zapojit do této oblasti všechny pracovníky?

Jestliže jste alespoň na jednu z otázek odpověděli ano, pak právě Vám je určena nabídka vnitrofi remních seminářů firmy Kirschstein & Partner.

Vnitrofiremní semináře mají nesporné výhody.

 • Soustředí se na konkrétní situace přímo ve Vaší společnosti.
 • Jsou vedeny nezávislým lektorem, který má objektivní přístup a zkušenosti z jiných firem.
 • Díky zastoupení různých úrovní vedení je možné vidět situaci z rozdílných stran.
 • Účastní se jich přímo zaměstnanci Vaší společnosti a není nutný další přenos informací.
 • Lze otevřeně diskutovat o problémech, které občas zůstávají skryté.
 • Je možné najednou "proškolit" a zapojit více zaměstnanců.
 • Získáte jiný pohled na bezpečnost, nové nápady a osvědčená řešení.

V čem Vám vnitrofiremní semináře mohou pomoci?

 • S větším zapojením všech pracovníků do práce v bezpečnosti.
 • S objasněním úkolů a zodpovědností, které v oblasti bezpečnosti mají jednotlivé úrovně vedení.
 • S hledáním nových možností při rozvoji bezpečnosti.
 • S identifi kováním slabých míst a společným nalezením jejich řešení.
 • S přenesením poznatků do praxe.
 • S dosažením dohody a stanovením společných cílů.

Nabídka vnitrofiremních seminářů


Úloha vedení v oblasti bezpečnosti práce a při zlepšování kultury bezpečnosti

Obsah:

 • Proč lidé překračují předpisy? Proč lidé dělají nebezpečné věci?
 • Proč musí být bezpečnost a ochrana zdraví při práci úlohou nadřízených?
 • Jak je nutné řídit pracovníky, aby byla dosažena vysoká úroveň vědomí bezpečnosti a zdraví?
 • Jaká řešení nebo nástroje existují a jak je musíme využívat, abychom dosáhli podnikových cílů?

Účastníci:

 • Vedoucí pracovníci všech úrovní

Psychologie bezpečnosti práce, vedení konsekventně - motivačních rozhovorů

Obsah:

 • Jaké jsou základy lidského jednání?
 • Co motivuje lidi, aby zachovávali bezpečnostní předpisy?
 • Jaké jsou zásady pro efektivní vedení rozhovoru?
 • Jak uzavřít společnou dohodu? Jak stanovit společné cíle?
 • Jak řešit konflikty týkající se bezpečnosti?
 • Trénink vedení konsekventně – motivačních rozhovorů.

Účastníci:

 • Vedoucí pracovníci zejména z těch úrovní, které bezprostředně pracují se zaměstnanci, bezpečnostní technici
 • Všichni, kteří musí vést rozhovory týkající se bezpečnosti práce

Motivace k chování podle bezpečnostních předpisů

Obsah:

 • Jaké jsou základy lidského jednání?
 • Jak motivovat pracovníky k chování podle bezpečnostních předpisů?
 • Jaké nástroje pro motivaci existují pro oblast bezpečnosti práce a jak fungují? Probrány budou následující nástroje
  • školení, šetření nehod a událostí, audity bezpečného chování a soutěže týkající se bezpečnosti.
 • Na co je třeba si dávat pozor během využívání nástrojů, abychom dosáhli sebe-odpovědného chování?

Účastníci:

 • Vedení, bezpečnostní technici, členové odborů

Tvorba efektivního bezpečnostního školení

Obsah:

 • Jaké požadavky jsou kladeny na efektivní školení?
 • Jak během školení podporovat sebe-odpovědní chování?
 • Jaké jsou podstatné prvky efektivního vedení školení?
 • Techniky kladení otázek
 • Praktické náměty a ukázky efektivního bezpečnostního školení.
 • Trénink podle průvodce.

Účastníci:

 • Všichni nadřízení, kteří musí vést školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Moderovaná analýza rizik

Obsah:

 • Jak lidé přijímají nebezpečí?
 • Co vyžaduje legislativa v oblasti bezpečnosti práce?
 • Co přesně je Moderovaná analýza rizik?
 • Jak je možné pomocí Moderované analýzy rizik vytvořit současně popis práce i plán školení?
 • Jaké požadavky na moderování jsou kladeny během Moderované analýzy rizik?
 • Trénink Moderované analýzy rizik.

Účastníci:

 • Všichni vedoucí, kteří chtějí pracovat s Moderovanou analýzou rizik a bezpečnostní technici
 
 
leaflet-seminar-safety-cz.pdf
Kirschstein & Partner - Kompetenz für Angewandte Psychologie • Wrangelstrasse 101 • Hamburg • +49 40 422 11 90                copyright K&P 2009    XHTML 1.1CSS 2.1