Naše nástroje

Šetření nehod a událostí

Z perspektivy celého podniku může mít nehoda určité pozitivní aspekty, upozorňuje totiž na slabá místa podniku. Je nutné přijmout veškerá opatření, aby se tyto slabé stránky odstranily.

Slabými místy jsou obecně záležitosti spojené s chováním (mezi jinými vedení), komunikací, nedostatkem dopadů (a to jak kladných, tak i záporných) či nejasnými informacemi.

Naše metoda šetření nehod a událostí slouží k určení příčin nehod a nalezení vhodných řešení. Příčiny nehod jsou společně se zaměstnanci analyzovány ve čtyřech kategoriích. Pracovníci zpracovávají pravidla chování, která zabraňují opakování nehody nebo opakování podobných nehod v budoucnosti.

 
 
pion
Kirschstein & Partner - Kompetenz für Angewandte Psychologie • Wrangelstrasse 101 • Hamburg • +49 40 422 11 90                copyright K&P 2009    XHTML 1.1CSS 2.1